Aktivity

Online a osobné stretnutia:

  • pravidelné on-line stretnutia, na ktorých si vymieňame skúsenosti pri prekonávaní zložitého obdobia našich členov a zároveň sa spoločne tešíme z každého úspechu na ceste k prijatiu a akceptácii okolia
  • stretnutia naživo – výstavy, festivaly, divadlo, kino, a pod.
  • víkendovky – víkendové stretnutia 3 až 4-krát do roka, vždy v inom regióne; pracovná časť (diskusie, workshopy) spojená so vzájomným spoznávaním sa, čo podporuje vytváranie silnej komunity rodičov a priateľov

Podujatia, diskusie s odborníkmi:

  • aktívna účasť na festivaloch a diskusiách (PRIDE Bratislava, Banská Bystrica a Košice, Filmový festival Inakosti, a i.)
  • odborné diskusie, organizované pre členov združenia
  • prepájanie so spriatelenými organizáciami (Iniciatíva Inakosť, Saplinq Košice, Dúhové rodiny, Dúhoví kresťania, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Kultúrne centrum Diera do sveta, Stanica Žilina – Záriečie a Nová synagóga Žilina, a i.)