Registrácia

Chcem byť členom ZRP

  • chcem byť v kontakte s rodičmi ako som ja (chcem sa porozprávať s niekým zo ZRP)

  • chcem byť aktívnym členom (mám záujem organizačne/administratívne/odborne pomáhať ZRP)

Chcem podporiť ZRP

  • hmotná podpora (viem poskytnúť priestory/služby/inú formu nefinačnej podpory pro bono)

  • finančná podpora (chcem darovať peniaze na činnosť ZRP)

  • verejná podpora (firma / jednotlivec / médiá )